Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze podmiotów leczniczych!

tax-468440_640Ośrodek odpocznienie, został zarejestrowany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Nasz numer księgi rejestrowej to: 000000188249. W rejestrze można zapoznać się z informacjami administracyjnymi, a także dowiedzieć jaki rodzaj działalności prowadzi dany podmiot, w naszym wypadku jest to leczenie uzależnień.

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zwany w skrócie RPWDL zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej. Prowadzony jest przez właściwy miejscowo organ rejestrowy, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Aby zobaczyć wpis kliknij TUTAJ.

Na stronie dodaliśmy także możliwość zostawienia opinii! Więc jeżeli brałeś udział w terapii w naszym ośrodku nie wahaj się użyć formularza na stronie „Opinie” (na dodanie opinii trzeba chwilkę poczekać).