Uzależnienie od Internetu i komputera

Łatwość dostępu oraz poruszania się w sferze online sprawiają, że wiele osób coraz bardziej angażuje się w różnego rodzaju aktywności na forach internetowych, w mediach społecznościowych bądź w innych miejscach sieci.

Równie absorbujące mogą być gry komputerowe.Gdy jednak życie online zaczyna zastępować rzeczywiste życie, to istnieje duże ryzyko wystąpienia uzależnienia od internetu (siecioholizm) lub komputera. Głównym objawem tego schorzenia jest wielogodzinne korzystanie z sieci lub spędzanie dni i nocy na grach komputerowych, co wpływa negatywnie na funkcjonowanie osoby w realnym życiu w sferze społecznej, rodzinnej, ekonomicznej, itp.

Kiedy warto skorzystać z terapii?

Zwykle Internet służy do poszukiwania informacji, dokonywania rezerwacji, robienia zakupów, ale też służyć może rozrywce. W momencie, w którym zaczyna zastępować sposób na życie, należy rozważyć skorzystanie z pomocy ośrodka leczenia uzależnień. Do sytuacji, które mogą zasygnalizować siecioholizm, można zaliczyć np.: nieudane próby ograniczania ilości czasu spędzanego na aktywnościach internetowych czy grach komputerowych; niewywiązywanie się z obowiązków domowych lub służbowych z powodu aktywności w Internecie; zerwanie lub rozluźnienie więzi z bliskimi osobami z powodu długich godzin spędzanych na grach komputerowych.

Leczenie uzależnienia od Internetu

Terapia siecioholizmu bądź uzależnienia od komputera ma początek w zrozumieniu problemu. Jeżeli osoba dotknięta tym schorzeniem zaczyna zdawać sobie sprawę, że ma problem, wówczas można podjąć leczenie. Z uwagi, iż komputer oraz Internet są także dostępne dla osób młodych, może pojawić się ze strony rodziców przymusowa terapia wobec dzieci. Należy jednak pamiętać, że osoba poddawana leczeniu uzależnień, która nie będzie postrzegała się jako chora, nie będzie widziała potrzeby leczenia i może to sprawić, że terapia będzie nieskuteczna bądź przyniesie krótkotrwałe efekty.

W naszym ośrodku odwykowym staramy się w pierwszej kolejności zapoznać naszych pacjentów ze schorzeniem – co odbywa się podczas rozmów z psychologiem bądź psychoterapeutą. Ponadto dbamy o taki harmonogram dnia, aby uczestnicy terapii mieli zajęty czas i nie odczuwali konieczności korzystania z komputera bądź Internetu. Leczenie w ośrodku odwykowym ułatwia unikanie pokus w pierwszym, najtrudniejszym okresie zrywania z uzależnieniem.