Seksoholizm – uzależnienie od seksu

Podobnie jak od alkoholu, leków czy narkotyków można uzależnić się także od uprawiania seksu, a właściwie od pewnych zachowań seksualnych.

Należy mieć na uwadze, że seksoholizm (nazywany też erotomanią) zaliczany jest do uzależnień behawioralnych, co wiąże się z odczuwaniem okresowego bądź stałego przymusu podejmowania działań seksualnych w celu wywołania podniecenia oraz euforii (od których tak naprawdę osoba chora jest uzależniona).

Kiedy warto skorzystać z terapii?

Osoba uzależniona od czynności seksualnych czuje silną potrzebę ich podejmowania i to z coraz większą częstotliwością, a ostatecznie traci nad tym kontrolę. Objawem może być coraz częstsze oglądanie filmów pornograficznych i czasopism erotycznych oraz uzależnienie od pornografii, częste i przygodne kontakty seksualne (również korzystanie z usług prostytutek), nałogowe masturbowanie się, zdrady. Z czasem prowadzi to do zaniedbywania obowiązków zawodowych i utraty pracy, rodziny, szacunku.

Leczenie seksoholizmu – przebieg

Osoba cierpiąca z powodu uzależnienia od czynności seksualnych powinna zgłosić się o pomoc do specjalistycznej placówki. Nasz ośrodek leczenia uzależnień oferuje pomoc psychologa. Terapia obejmuje między innymi poznawanie przeszłości chorego oraz jego zachowań, a także praca nad korektą zachowań, które według chorego są neutralne i normalne, zaś przez ogół społeczeństwa uznawane są za niewłaściwe. Ośrodek odwykowy zapewnia odpowiednie warunki do prowadzenia leczenia – zwłaszcza w pierwszym, najtrudniejszym okresie, gdy osoba uzależniona nie wypracowała jeszcze mechanizmów walki z pokusami. Elementem leczenia jest nauka budowania trwałego związku oraz nawiązywania zdrowszych relacji z ludźmi. Leczenie uzależnienia od czynności seksualnych to również uczenie w jaki sposób radzić sobie ze stresem oraz problemami.

Należy mieć na uwadze, że terapia nie ma na celu całkowitej abstynencji seksualnej. Głównym celem jest bowiem przywrócenie normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osoby uzależnionej tak, aby ponownie odczuwała satysfakcję z seksu w związku.