Odtrucie alkoholowe

W terapii dedykowanej dla osób borykających się z problemami alkoholowymi istotne znaczenie ma odtrucie alkoholowe, określane także jako detoks organizmu. Stanowi ono wstęp, umożliwiający dalsze leczenie uzależnienia.

Pozwala postawić pierwszy krok uwalniający od poczucia przymusu sięgania po piwo, wino, wódkę bądź innych trunek wyskokowy.

Kiedy i dlaczego stosuje się odtrucie alkoholowe?

Nasz ośrodek odwykowy stosuje detoks na samym początku. Jest to działanie niezbędne i konieczne, aby móc podjąć dalszą terapię uzależnień. Organizm chorego jest bowiem wyniszczony oraz zatruty, a detoks pozwala na przerwanie ciągu alkoholowego oraz zmniejszenie fizycznych oraz psychicznych skutków odstawienia używki.

Alkohol wpływa negatywnie na układ krążenia, przyczyniając się do pojawienia się lub spotęgowania dolegliwości serca, podniesienia ciśnienia tętniczego. Przyczynia się także do problemów układu pokarmowego, układu oddechowego, wątroby i trzustki, a także zaburzeń psychicznych.

Odtrucie alkoholowe stosuje się, aby całkowicie usunąć z krwiobiegu substancje szkodliwe oraz uzupełnienie niedoboru witamin i składników mineralnych. Ma bardzo istotne znaczenie w przywróceniu równowagi w funkcjonowaniu organizmu, w szczególności w gospodarce wodno-elektrolitowej.

Jak przebiega odtrucie alkoholowe?

W pierwszej kolejności osoby, trafiające do ośrodka leczenia uzależnień, są badane pod kątem ogólnego stanu zdrowia. Na tej podstawie można przeprowadzić detoks w sposób, który nie będzie stwarzał dodatkowego zagrożenia dla zdrowia lub życia chorego. W czasie całkowitego odstawienia substancji uzależniającej, osoba chora przyjmuje w odpowiednio przygotowanych ilościach między innymi witaminę B1, magnez, potas oraz inne składniki – przy stałej opiece medycznej.

Odtrucie alkoholowe w ośrodku odwykowym przebiega pod stałym nadzorem personelu medycznego, co jest szczególnie ważne dla bezpieczeństwa chorego w momencie pojawienia się zespołu absencyjnego. Odpowiednio dobrane leki oraz warunki kliniczne (pobyt w ośrodku leczenia uzależnień) pozwalają przejść ten bardzo trudny dla ciała i psychiki proces.