Terapia narkotykowa – Leczenie narkomanii

Podstępna i chroniczna choroba, która prowadzi do wyniszczenia organizmu – tym właśnie jest narkomania. Wpływa na ośrodkowy układ nerwowy człowieka negatywnie, oddziałując na zdrowie psychiczne oraz fizyczne, a także na relacje społeczne. Jej przyczyną jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych, które mogą wpływać chwilowo w bardzo różny sposób na organizm powodując błogostan, dobre samopoczucie, halucynacje, pobudzenie seksualne. Z czasem może pojawiać się zmiana w zachowaniu codziennym (np. wahania nastrojów – od pobudzenia po ospałość), a także mogą pojawić się problemy w relacjach społecznych.

 

Kiedy warto skorzystać z terapii narkomanii?

Im wcześniej rozpocznie się leczenie od narkotyków, tym lepiej dla osoby uzależnionej oraz jej otoczenia. Stosowanych jest wiele rodzajów terapii narkomanii, a wybór jednej dostosowuje się do stopnia uzależnienia oraz typu przyjmowanego środka. Do substancji najczęściej przyjmowanych przez osoby uzależnione zalicza się marihuanę, kokainę, amfetaminę, heroinę, LSD. W ostatnich latach coraz większym zagrożeniem wśród coraz młodszej grupy osób stają się tzw. dopalacze.

Osoby uzależnione w większości przypadków rozpoczynają od eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, co może przerodzić się w pewnego rodzaju rytuał towarzyszący różnego rodzaju okazjom. Osoba przyjmuje wówczas substancje podczas imprez lub spotkań ze znajomymi, by uczcić w ten sposób jakieś wydarzenie lub dobrze się bawić. W kolejnej fazie przeradza się to w nawyk, a fazą końcową jest uzależnienie – fizyczne i psychiczne, w wyniku którego osoba chora nie może już funkcjonować bez przyjmowania substancji.

W skuteczności terapii ogromne znaczenie ma podejście chorego. Ważne jest, aby miał świadomość, że jest osobą chorą i wymaga leczenia. Przymusowa terapia może nie przynieść długotrwałych efektów, ponieważ gdy uzależniony opuści ośrodek wyłącznie jego silna wolna i chęć wyjścia z nałogu chronią go przed powrotem do zażywania narkotyków. Bez takiej samoświadomości chory może po terapii powrócić do uzależnienia.

 

Leczenie od narkotyków – przebieg

Osoba chora rozpoczyna leczenie od narkotyków od zgłoszenia się po pomoc do specjalnych placówek lub punktów. Cały proces jest długotrwały oraz bardzo złożony, w najogólniejszym zarysie zaczyna się przede wszystkim od odtrucia organizmu. Proces detoksykacji pozwala usunąć z organizmu szkodliwe substancje, co zmniejsza objawy fizyczne odstawienia. Jest to bardzo ważny etap – tym ważniejszy, im bardziej zaawansowany jest stan uzależnienia.

Kolejnym etapem leczenia od narkotyków jest wychodzenie z nałogu w sferze psychicznej, co wymaga pracy z psychoterapeutą, psychologiem, a niekiedy także psychiatrą. Często konieczne jest wsparcie terapią farmakologiczną. Program może trwać do 8 tygodni – w tym czasie chory przebywa 24 godziny na dobę w ośrodku, gdzie zaplanowany ma każdy dzień pobytu, uwzględniający zajęcia indywidualne oraz grupowe, a także czas wolny. Intensywne leczenie na oddziale stanowi właściwy wstęp do kontynuowania terapii. Oznacza to, że po opuszczeniu ośrodka chory powinien nadal spotykać się z psychologiem lub psychoterapeutą, a w razie konieczności także z psychoterapeutą i kontynuować terapię farmakologiczną (jeżeli jest to wskazane).

 

Cel leczenia od narkotyków

Podstawowym celem terapii jest przywrócenie chorego do wcześniejszego trybu życia – na tyle, na ile jest to możliwe. W wyniku terapii osoba uzależniona powinna móc samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, respektując obowiązujące normy społeczne. Po terapii w ośrodku powinno być kontynuowane leczenie na miejscu (w miejscu zamieszkania pacjenta), w wyniku którego chory powinien wrócić do pracy, zacząć wchodzić w relacje z innymi ludźmi, przywrócić więzi rodzinne, zmienić hierarchię priorytetów. Skuteczne leczenie od narkotyków to takie, w wyniku którego uzależniona osoba uczy się radzić sobie z negatywnymi emocjami bez zażycia substancji oraz nauczyć się odmawiać osobom, które proponują im zażycie takich substancji.