Uzależnienie od hazardu

Utrata kontroli nad popędem, pociągającym do patologicznej gry na pieniądze stanowi istotę uzależnienia od hazardu. Osoba cierpiąca na tego rodzaju zaburzenie korzysta z wszelkich nadarzających się okazji do uczestniczenia w grach na pieniądze, a patologiczny charakter przejawia się między innymi w utracie kontroli nad życiem, prowadząc do zaniedbania społecznych, zawodowych i rodzinnych zobowiązań.

Kiedy warto skorzystać z terapii?

Osoby zdrowe traktują grę na pieniądze jako rodzaj zabawy. Wyznaczają czas i sumę, jaką mogą poświęcić na tę rozrywkę. Chorzy, którzy dotknięci już są uzależnieniem od hazardu, nie traktują gier pieniężnych jako rozrywki. Dla nich to nie jest chęć poczucia dreszczyku emocji ani zdobycia pieniędzy na spełnienie marzeń, to konieczność. Czują silny przymus mocnych wrażeń. Gdy przestają kontrolować sytuację, nie potrafią przerwać gry, ciągle zwiększają stawki i przerywają coraz większe pieniądze, należy rozważyć zwrócenie się o pomoc do ośrodka odwykowego.

Leczenie uzależnienia od hazardu – przebieg

Uzależnienie od hazardu rozpoczyna się od zrozumienia przez chorą osobę problemu. Skuteczność leczenia uzależnienia ma szansę na powodzenie tylko wówczas, gdy chory podejmuje się go z własnej woli. Pierwszym krokiem jest rozmowa z psychologiem bądź psychoterapeutą. W przypadku zaawansowanej fazy uzależnienia od hazardu zasadne jest odbycie terapii w ośrodku odwykowym, gdzie nie będą czekały na niego żadne pokusy.

W terapii bardzo ważne jest, aby chory zrozumiał neurologiczne oraz psychologiczne podłoże swojego problemu. Należy także pracować wspólnie z psychologiem bądź psychoterapeutą nad zmianą myślenia, jednocześnie chory uczy się nawiązywania relacji społecznych oraz asertywności w sytuacjach, gdy ktoś zachęca go do gier pieniężnych. Terapia ma na celu przywrócenie chorego społeczeństwu. Oznacza to, że powinien stopniowo wracać do życia towarzyskiego oraz zawodowego.

Warto mieć na uwadze, że z reguły za uzależnieniem od hazardu idzie zadłużenie. Dlatego pośrednio elementem terapii jest także opracowanie harmonogramu spłaty długów –z doradcą finansowym bądź pracownikiem banku.