Przykładowy plan dnia

08:30 - 09:00 Gimnastyka, spacer
09:00 - 09:30 Śniadanie
10:00 - 12:00 Wykład
12:00 - 14:00 Terapia indywidualna
14:00 Obiad
15:30 - 18:00 Warsztaty, treningi
18:00 - 18:30 Podsumowanie dnia
19:00 - 19:30 Kolacja
19:30 - 23:00 Czas wolny (basen, sauna, film)
23:00 - 07:00 Cisza nocna

Garść statystyk

Ankiety statystyczne odnośnie zażywania substancji psychoaktywnych są przeprowadzane w Polsce co 4 lata od 2002 roku. W 2014 roku zbadano 1135 osób w wieku 15-64 lat. Według ostatniej ankiety kannabinoidy mają najwyższy wskaźnik jednokrotnego zażycia – 16,2%, na drugim miejscu jest amfetamina – 1,7%, ecstasy na poziomie 1,6% i kokaina ze wskaźnikiem 1,3%. Pod względem wieku najwyższy odsetek zażywania narkotyków jest wśród osób w wieku 25-34 lat.

Informacje na temat ilości osób, które przyznają się do udziału w terapii uzależnień w Polsce są zbierane od 2008 roku przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomani. Według danych z 2014 roku, około 37% osób biorących udział w terapii przyznało się do zażywania innych stymulantów niż kokaina (35% – kannabinoidy, 15% – opioidy). Odrobinę inny schemat zaobserwowano u nowych pacjentów – 45% przyznawało się do zażywania kannabinoidów, 36% – inne stymulanty i 5% – opioidy. Wśród nich więcej niż jedna trzecia zażywała opioidy dożylnie.

(więcej…)

Dodano: Gru 12 16

Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze podmiotów leczniczych!

tax-468440_640Ośrodek odpocznienie, został zarejestrowany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Nasz numer księgi rejestrowej to: 000000188249. W rejestrze można zapoznać się z informacjami administracyjnymi, a także dowiedzieć jaki rodzaj działalności prowadzi dany podmiot, w naszym wypadku jest to leczenie uzależnień. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zwany w skrócie RPWDL zawiera informacje o wszystkich podmiotach mających zezwolenie na prowadzenie działalności leczniczej. Prowadzony jest przez właściwy miejscowo organ rejestrowy, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Aby zobaczyć wpis kliknij TUTAJ.

Na stronie dodaliśmy także możliwość zostawienia opinii! Więc jeżeli brałeś udział w terapii w naszym ośrodku nie wahaj się użyć formularza na stronie „Opinie” (na dodanie opinii trzeba chwilkę poczekać).

Dodano: Gru 1 16

Detoks

Male patient receiving chemotherapy through IV drip in hospital room

Wiemy jak trudną rzeczą jest przerwanie nałogu samemu dlatego nasz ośrodek oferuje kompleksową pomoc przy wychodzeniu z problemu, poczynając od detoksykacji. Detoks oznacza odtrucie organizmu ze szkodliwych substancji dzięki czemu człowiek odzyskuje równowagę fizyczną i psychiczną. W efekcie osoba po detoksie jest w stanie korzystać z terapii w sposób świadomy i satysfakcjonujący. Detoksykacja polega na podaniu odpowiednich płynów, witamin i mikroelementów.

Dodano: Lis 30 16

Uzależnienie

Members Of Support Group Sitting In Chairs Having Meeting

Uzależnienie to choroba w trakcie której diametralnie zmienia się osobowość człowieka. Można powiedzieć, że nałóg odbiera nam naszą tożsamość. Kiedy człowiek systematycznie używa substancji zmieniających jego świadomość (np. alkohol, narkotyki) lub systematycznie zachowuje się w sposób szkodzący sobie (nałogowo uprawia hazard) w jego psychice tworzą się psychologiczne mechanizmy uzależnienia, więc by wyjść z nałogu konieczne są kroki oddziałujące na psychikę, czyli psychoterapia. Znając i rozumiejąc specyfikę nałogu chcemy pomóc Ci odzyskać samego siebie. Mamy wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi jak i rzetelne przeszkolenie w tym zakresie.

Dodano: Lis 30 16