Jak postępować z alkoholikiem

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która wpływa na osobę nią owładniętą, ale także na jej najbliższe otoczenie. Często rodzina i bliscy znajomi nie wiedzą jak należy traktować chorego, jakie postępowanie może mu zaszkodzić, a jakie jest pomóc. Wiele osób, długo pozostających w takiej sytuacji decyduje się odejść i zerwać znajomość z uzależnionym. Inni natomiast pozostają, co niekiedy ma destrukcyjny wpływ na ich dalsze życie. Pomocne w postępowaniu z alkoholikiem jest zrozumienie kilku istotnych kwestii oraz wypracowanie pewnych określonych zachowań:

 

  • Zaakceptuj chorobę! – wiele osób bliskich ma problem z zaakceptowaniem faktu, że ich rodzic, małżonek, dziecko są uzależnieni od alkoholu. Jeżeli bliska osoba nie zaakceptuje tego faktu, to sam chory może mieć z tym jeszcze większe problemy. Ponadto to właśnie akceptacja pomaga porzucić wstyd i rozpocząć walkę, a także zacząć szukać pomocy.
  • Przestań kontrolować! – bliscy osób uzależnionych próbują zapanować nad sytuacją odbierając trunki, wylewając je, przeszukując dom. Dla alkoholików jednak zakazy nie mają znaczenia, a często jeszcze bardziej stymulują ich do działania i spożywania napojów wyskokowych poza domem, często narażając się na niebezpieczeństwo bądź łamiąc prawo. Osoba chora zawsze znajdzie sposób na wypicie alkoholu.
  • Konfrontuj ze skutkami! – najbliższe otoczenie alkoholika często ukrywa przed nim skutki jego działania, przez co nie ma on pełnej świadomości jak niszczący wpływ na otoczenie ma jego postępowanie. Bez konfrontacji z rzeczywistością, trudniej jest wytłumaczyć osobie uzależnionej dlaczego miałaby poddać się leczeniu. Nie należy też tłumaczyć jego zachowań przed innymi – chory dzięki temu może zacząć rozumieć, że ma problemy.
  • Wspieraj dobre zachowania! – dostrzegając każde pozytywne zachowanie, które odciąga od zażywania alkoholu i przywraca chorego do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie powinno być wspierane przez bliskich. Jednym z takich przejawów może być samodzielna decyzja o podjęciu terapii.
  • Zatroszcz się o siebie! – bliscy osób uzależnionych często stają się współuzależnieni. Mogą odczuwać wstyd i niepokój, nie wiedzą jak radzić sobie z sytuacją, a także mogą odczuwać zmęczenie fizyczne i psychiczne. Aby być wsparciem dla chorego, sami muszą być zdrowi, dlatego powinni także podjąć terapię oraz dbać o swoje zdrowie.

 

To tylko niektóre aspekty postępowania z alkoholikiem. Każdy chory jest jednak inny i należy te działania wdrażać w sposób odmienny, aby przyniosły pożądane skutki. Dlatego warto spotkać z psychoterapeutą oraz psychologiem, który prowadził osoby uzależnione, aby omówić wspólnie postępowanie wobec chorego.