Zespół ośrodka terapii „Odpocznienie” składa się z osób kompetentnych z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi. Osoby pracujące w tym miejscu doskonale rozumieją specyfikę problemu uzależnienia i z życzliwością podchodzą do każdego człowieka.


Zbigniew Urbaniak (54 lata) – Pedagog, Specjalista terapii uzależnień

 • Staż kliniczny – Ośrodek Terapii dla Narkomanów Teen Challenge w Harlem, Holandia.
 • Staż kliniczny – Ośrodek Teen Challenge w Fanhoes, Portugalia.
 • Specjalista terapii uzależnień, Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Certyfikat nr S/0087/2002 Data 20.12.2002r.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Pedagogika resocjalizacyjna, licencjat.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Pedagogika, magister.
 • Uniwersytet Gdański – Studia Zarządzania – Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej.

Mariusz Deja (52 lat) – Pedagog, Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Staż kliniczny w Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Gdańsku.
 • Studium Pomocy Psychologicznej Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Wykształcenie wyższe – pedagog, socjoterapeuta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie.

Agata Deja (51 lat) – Pedagog, Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Staż kliniczny – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
 • Studium Pomocy Psychologicznej Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Wykształcenie wyższe – pedagog, surdopedagog, Uniwersytet Wrocławski.

Mirosław Olszewski (45 lata) – Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Staż kliniczny w Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
 • Szkolenie z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego – Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie.
 • Specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji.
 • Wykształcenie wyższe WSTS w Warszawie, kierunek Poradnictwo i profilaktyka społeczna.

Anna Urbaniak-Tyrcha (30 lat) Psycholog, Specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 • Staż w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.
 • Wykształcenie wyższe – psycholog, Uniwersytet SWPS w Warszawie; pedagog, WSTS w Warszawie.

Beata Grejcz (48 lat) Psychiatra

 • Pracuje z osobami uzależnionymi od 1997 r.
 • Akademia Medyczna w Łodzi – 1996 r.
 • Specjalizacja z zakresu psychiatrii 2005 r.