Ośrodek „Odpocznienie”

Zespół ośrodka terapii „Odpocznienie” składa się z osób kompetentnych z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi. Osoby pracujące w tym miejscu doskonale rozumieją specyfikę problemu uzależnienia i z życzliwością podchodzą do każdego człowieka.

Jesteśmy placówką, w której osoby uzależnione mogą szukać wsparcia w leczeniu odwykowym nie tylko w przypadku alkoholizmu i narkomanii. Pomagamy także osobom cierpiącym z powodu uzależnienia od leków, od seksu, od hazardu, od Internetu i komputera. W ośrodku terapii uzależnień realizujemy programy terapeutyczne trwające z reguły kilka tygodni – w zależności od indywidualnych potrzeb każdej, zgłaszającej się do nas osoby. Podczas terapii przekazujemy naszym pacjentom wiedzę na temat problemu, z którym się borykają, oraz mechanizmów jakie nim sterują. Pobyt ma na celu naukę lepszego radzenia sobie ze stresem oraz pomóc w radzeniu sobie z relacjami międzyludzkimi.

Przed przyjęciem do ośrodka preferujemy przeprowadzenie konsultacji lekarskiej, która ma na celu ewentualne wykluczenie przeciwwskazań do podjęcia terapii. W przypadku osób uzależnionych fizycznie od szkodliwych substancji, kierujemy chorych na odtrucie organizmu. W każdym natomiast przypadku nasz zespół pracuje nad stworzeniem programu terapii odpowiedniej dla konkretnej osoby w jej obecnej sytuacji, mamy na uwadze szereg czynników. W pierwszym etapie wychodzenia z nałogu osoby uzależnione stacjonują w ośrodku, który położony jest w malowniczej lokalizacji i spokojnym otoczeniu. Wierzymy, że w takich warunkach łatwiej skupić się na celu leczenia. Poza tym takie położenie zdecydowanie utrudnia korzystanie z używek i powrót do nałogów.

Pobyt w ośrodku leczenia uzależnień jest pierwszym krokiem w stronę powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie. Nasz zespół przygotowuje osoby chore do dalszych etapów i samodzielnego radzenia sobie ze stresem, obawami i pokusami, które mogą czekać na uzależnionych po opuszczeniu ośrodka. W zależności od rodzaju i skali problemów, z jakimi musi radzić sobie chory, w naszej placówce spotyka się ze specjalistą terapii uzależnień, pedagogiem, psychiatrą. Spotkania mogą mieć charakter indywidualny bądź grupowy – tu również nasz zespół dostosowuje charakter zajęć do cech osobowych, ale też do faktycznych potrzeb i możliwości osób chorych.


Zbigniew Urbaniak (54 lata) – Pedagog, Specjalista terapii uzależnień

 • Staż kliniczny – Ośrodek Terapii dla Narkomanów Teen Challenge w Harlem, Holandia.
 • Staż kliniczny – Ośrodek Teen Challenge w Fanhoes, Portugalia.
 • Specjalista terapii uzależnień, Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Certyfikat nr S/0087/2002 Data 20.12.2002r.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Pedagogika resocjalizacyjna, licencjat.
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Pedagogika, magister.
 • Uniwersytet Gdański – Studia Zarządzania – Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej.

Mariusz Deja (52 lat) – Pedagog, Specjalista terapii uzależnień

 • Staż kliniczny w Ośrodek Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Gdańsku.
 • Studium Pomocy Psychologicznej Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Wykształcenie wyższe – pedagog, socjoterapeuta, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie.

Agata Deja (51 lat) – Pedagog, Specjalista terapii uzależnień

 • Staż kliniczny – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
 • Studium Pomocy Psychologicznej Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Wykształcenie wyższe – pedagog, surdopedagog, Uniwersytet Wrocławski.

Mirosław Olszewski (44 lata)- Terapeuta uzależnień

 • Staż kliniczny w Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
 • Szkolenie z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.
 • Studium Terapii Uzależnień Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku.
 • Szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego – Dialog Motywujący w pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie.
 • Specjalista terapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji.
 • Wykształcenie wyższe WSTS w Warszawie, kierunek Poradnictwo i profilaktyka społeczna.

Anna Urbaniak-Tyrcha (30 lat) Psycholog, Specjalista terapii uzależnień

 • Staż w Ośrodku Terapeutycznym „Goplańska” Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
 • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie.
 • Wykształcenie wyższe – psycholog, Uniwersytet SWPS w Warszawie; pedagog, WSTS w Warszawie.

Beata Grejcz (48 lat) Psychiatra

 • Pracuje z osobami uzależnionymi od 1997 r.
 • Akademia Medyczna w Łodzi – 1996 r.
 • Specjalizacja z zakresu psychiatrii 2005 r.